פרס לקסוס במסגרת שבוע העיצוב במילאנו / by Ronen Magenta


אנו שמחים להודיע כי בימים אלו, זכתה מג‘נטה בפרס עיצוב בינלאומי, בתחרות
LEXUS DESIGN AWARDS 2014 עבור הספריה מנוף. היא הוצגה בביתן Lexus Design Amazing
במסגרת שבוע העיצוב מילאנו 2014 , 8-13 באפריל
int.com/design/lda.html-http://www.lexus

בפברואר 2013 , הושלם תהליך הפיתוח והייצור של אב - טיפוס לספריה
מנוף הוא הראשון מתוך סידרת ספריות המבוססות על משחקי איזון, ונוצרו בהשראת מאזניים
סולמות ומנופים
המבנה הראשון היה קו מתאר מפרופיל ברזל מאוזן על ידי קובית בטון. משקולת הבטון הוחלפה
מאוחר יותר על ידי הספרים עצמם. הכנסת ספר או הוצאתו מן הספרייה יוצרים משחק איזון עדין
ואינטראקציה בין האדם והאובייקט
המנוף סותר את התפיסה של תיבות ספרים ככבדות ומעוגנות לקיר או לקרקע ויוצר קלילות ותנועה
בתוכו
מעצבים: רונן בבלי, אורנית ארנון

                                                                                             Crane  מנוף

                                                                                             Crane  מנוף

Left to right: Ronen, Tami and Ornit with Stuti & Rajeev from India and Mansour Ourasanah from the US משמאל לימין: רונן, תמי ואורנית עם סטוטי ורג'יב מהודו, ועם מנסור אוורסנה מארה"ב                                                                                                          

Left to right: Ronen, Tami and Ornit with Stuti & Rajeev from India and Mansour Ourasanah from the US

משמאל לימין: רונן, תמי ואורנית עם סטוטי ורג'יב מהודו, ועם מנסור אוורסנה מארה"ב